Buku Ringkasan Kitab Al Umm

Buku Ringkasan Kitab Al Umm

Stok
100
Terjual 0
Berat 3.600  gram
Kuantitas

Komentar Untuk Buku Ringkasan Kitab Al Umm

Reputasi Produk Buku Ringkasan Kitab Al Umm

Belum ada reputasi untuk produk ini

Deskripsi

Buku Ringkasan Kitab Al Umm

=========RESENSI========

 

Imam Syafi’i adalah orang pertama yang memunculkan gagasan serta ide cemerlang untuk menuliskan kaidah mengenai hukum Islam yang dituangkan secara sistematis ke dalam sebuah karya tulis yang diberi judul al-Umm.

Buku Al-Umm merupakan buku fikih Imam Syafi’i yang memuat kaidah dalam menentukan hukum-hukum islam, untuk memudahkan seorang hamba di dalam mengetahui rambu-rambu yang telah ditetapkan sang ilahi. Upaya pembukuan ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan ini mulai berlangsung pada masa Harun al-Rasyid (145 H -193 H), dan puncaknya pada masa Al Ma’mun(170H 218 H).

Kitab Al-‘Umm merupakan fase awal perkembangan ilmu hadits menjadi ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fikh Syafi’iyyah dalam menyusun karya-karya mereka hingga saat ini. Buku ini dirangkum agar memudahkan para pembaca awam tentang gambaran fikih metodologi Imam Syafi’i.

 

Judul     :               Ringkasan Al Umm

Penulis :               Imam As Syafii

Isi            :               Jil I. 828 hal ; Jil II. 940 hal ; Jil III. 788 hal.

Berat     :               3600 gr

Harga    :               Rp 530.000,00